محدوده مدیریت ادعا

مدیریت ادعا در پروژه ابزاری است برای پیمانکار و همچنین برای کارفرما که می‌توانند موقعیت‌های پیش بینی نشده‌ای را که در طول پروژه پیش می‌آید را حل و فصل کنند. مدیریت ادعا در شروع و پایان پروژه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما با تدوین قرارداد شروع می‌شود.

برای پیمانکاران مهم است که دقیقاً بدانند از آنها چه انتظاری می‌رود. هر گونه انحرافی که پس از امضای قرارداد رخ می‌دهد، باید به طور واضح مستند شود، به طوری که پیمانکار بتواند به عنوان مثال هزینه‌های اضافی ناشی از تاخیرهای زمانی، تغییرات و غیره که در طول مراحل پروژه رخ داده است، را کلیم یا مطالبه کند. اما مطمئناً در صورتی که پیمانکار محصولات یا خدماتی را که در قرارداد توافق شده است ارائه ندهد، کارفرما نیز می‌تواند مطالبه خسارت کند.

© دانش روز

 

اشتراک گذاری:

دوره های آموزشی مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید