تقویم و کاتالوگ‌های دوره‌های آموزشی

تقویم دوره‌های آموزشی – نیمسال دوم 1399
https://b2n.ir/989757

کاتالوگ دوره آموزشی کارشناس حرفه‌ای Planning و کنترل پروژه
https://b2n.ir/435682

کاتالوگ دوره آموزشی PMBOK
https://b2n.ir/867533

تقویم دوره‌های آموزشی حیطه مدیریت پروژه 1400
https://b2n.ir/k69787

اشتراک گذاری:

پاسخی بگذارید