تقویم دوره‌های آموزشی

تقویم دوره‌های آموزشی حیطه مدیریت پروژه 1400

https://lnkd.in/etjcuUv4

تقویم دوره‌های آموزشی – نیمسال دوم 1399
https://b2n.ir/989757

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید