تقویم دوره‌های آموزشی

تقویم دوره‌های آموزشی حیطه مدیریت پروژه 1400
https://lnkd.in/gDrAqYZ

 

تقویم دوره‌های آموزشی – نیمسال دوم 1399
https://b2n.ir/989757

اشتراک گذاری:

پاسخی بگذارید