آموزش و اجرای استاندارد ISO 55001

اگرچه سازمانها می توانند سیستمهای مدیریت دارایی را به تنهایی پیاده کنند، استفاده از شخص ثالث مستقل برای ارزیابی میزان…

7,000,000 تومان