دوره عالی و جامع مدیریت پروژه

محتوا: مدیریت قرارداد و پیمان انواع قرارداد بررسی کتاب نقره‌ای فیدیک آنالیز مفاد قرارداد یک پروژه پالایشگاهی در ایران بررسی…
1,750,000 تومان

آموزش پریماورا P6 کاربردی در مدیریت پروژه‌های EPC ویا چندعاملی (بسته آموزشی)

در این مجموعه آموزشی جزییات کاربردی پریماورا و تمام ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت یک پروژه EPC، قابل فراگیری است.

400,000 تومان

پریماورا پیشرفته

منتخبی از سرفصل‌های زیر: بررسی Claim Digger/Schedule Comparison مستندسازی ریسکهای پروژه استفاده از Visualizer مدیریت دانش پروژه و امکانات پریماورا…
1,200,000 تومان

بروزرسانی فازهای مهندسی، تدارکات و اجرایی پروژه و تهیه نمودارهای کنترلی در Primavera P6 (بسته آموزشی)

نمایش جلسه اول Course Overview نمایش جلسه سی و دوم - بخش اول: ترسیم منحنی‌های زودترین زمان و دیرترین زمان…
200,000 تومان

دوره عالی و جامع مدیریت پروژه

محتوای دوره سرفصل‌های اصلی دوره به شرح ذیل است:  مدیریت قرارداد و پیمان انواع روشهای اجرای پروژه (دو عاملی، سه…
1,750,000 تومان