دوره حرفه‌ای کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های EPC

در این مجموعه آموزشی جزییات کاربردی پریماورا و تمام ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت یک پروژه EPC، قابل فراگیری است.

1,600,000 تومان

مدیریت پروژه EPC و پریماورا P6 (بسته‌ آموزشی)

در این مجموعه آموزشی جزییات کاربردی پریماورا و تمام ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت یک پروژه EPC، قابل فراگیری است.

400,000 تومان

مدیریت پروژه جامع

مدرس و مجری دورهدکتر بهروز نوری دکترای مهندسی صنایع/فناوری اطلاعات از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیش از 16 سال تجربه فعالیت…
3,500,000 تومان

پریماورا پیشرفته (کاربرد در مدیریت هزینه‌های پروژه و مدیریت دانش، زمانبندی و مدیریت ادعا)

منتخبی از سرفصل‌های زیر: بررسی Claim Digger/Schedule Comparison مستندسازی ریسکهای پروژه استفاده از Visualizer مدیریت دانش پروژه و امکانات پریماورا…
650,000 تومان

به‌هنگام سازی پروژه EPC و تهیه نمودارهای کنترلی در Primavera P6 (بسته آموزشی)

مدرس و مجری دورهدکتر بهروز نوری دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیش از 16 سال تجربه فعالیت در…
180,000 تومان