آموزش پریماورا P6 کاربردی در مدیریت پروژه‌های EPC ویا چندعاملی (بسته آموزشی)

در این مجموعه آموزشی جزییات کاربردی پریماورا و تمام ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت یک پروژه EPC، قابل فراگیری است.

400,000 تومان

پریماورا پیشرفته

منتخبی از سرفصل‌های زیر: بررسی Claim Digger/Schedule Comparison مستندسازی ریسکهای پروژه استفاده از Visualizer مدیریت دانش پروژه و امکانات پریماورا…
1,200,000 تومان

بروزرسانی فازهای مهندسی، تدارکات و اجرایی پروژه و تهیه نمودارهای کنترلی در Primavera P6 (بسته آموزشی)

نمایش جلسه اول Course Overview نمایش جلسه سی و دوم - بخش اول: ترسیم منحنی‌های زودترین زمان و دیرترین زمان…
200,000 تومان

دوره عالی و جامع مدیریت پروژه

محتوای دوره سرفصل‌های اصلی دوره به شرح ذیل است:  مدیریت قرارداد و پیمان انواع روشهای اجرای پروژه (دو عاملی، سه…
1,750,000 تومان