دوره مجازی آنالیز تاخیرات پروژه و تنظیم/ارزیابی لایحه تاخیرات (بسته آموزشی)

محتوا: بررسی انواع تأخیرات مجاز در نشریه 4311 و قراردادهای EPC بخشنامه 5090 و موضوع همپوشانی آشنایی با پروتکل تاخیرات…
550,000 تومان

مدیریت دانش کاربردی در پروژه‌های EPC

محتوای دوره: مفهوم دانش انواع دانش منابع دانش سازمان فرآیند مدیریت دانش فرآیند پیاده سازی و استقرار فرآیند مدیریت دانش…
900,000 تومان

مفاهیم، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500:2021

محتوای دوره: مقایسه استاندارد نسخه 2021 با 2012 و تغییرات مرتبط محدوده استاندارد مفهوم متدولوژی مدیریت پروژه تعداد و دامنه…
600,000 تومان

علم داده (Data Science) در مدیریت پروژه‌ها

این دوره که مکمل دوره کاربرد Power BI در مدیریت پروژه است، شامل بررسی کاربردهای تحلیل کلان داده از دیتا…
900,000 تومان

دوره حرفه‌ای کارشناس دفتر فنی

محتوای دوره آموزشی جامع کارشناس دفتر فنی پروژه     1- دانش حقوقی معرفی سیستمهای اجرای پروژه معرفی انواع قراردادهای…
1,900,000 تومان

دوره مدیریت ادعا برای کارفرمایان پروژه‌ها

  این دوره برای همکاران سازمانهای کارفرمایی که نیاز به رویکردی عملی در جهت مدیریت کانترکلیم از ابتدای آغاز پروژه…
500,000 تومان

علم داده برای کارشناسان و مدیران تولید، کیفیت و نگهداری تعمیرات

سرفصلها: 1- مقدمات، بررسی روشهای شناخت سازمان، تعریف دقیق مساله و شناخت و ذخیره‌سازی داده تاریخچه متدولوژی‌ علم داده شناخت…
600,000 تومان

علم داده برای کارشناسان و مدیران منابع انسانی

سرفصلها: 1- مقدمات، بررسی روشهای شناخت سازمان، تعریف دقیق مساله و شناخت و ذخیره‌سازی داده تاریخچه متدولوژی‌ علم داده شناخت…
600,000 تومان