محدوده مدیریت ادعا

مدیریت ادعا ابزاری است برای پیمانکار و همچنین برای کارفرما که می‌توانند موقعیت‌های پیش بینی نشده‌ای را که در طول پروژه پیش می‌آید را حل و فصل کنند. مدیریت ادعا در دوره عمر پروژه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما در واقع با تدوین قرارداد شروع می‌شود.

برای پیمانکاران مهم است که دقیقاً بدانند چه انتظاری از آنها می‌رود و هر گونه انحرافی که پس از امضای قرارداد رخ می‌دهد را باید به طور واضح مستند کنند، به طوری که بتوانند به عنوان مثال هزینه‌های اضافی ناشی از تاخیرهای زمانی، یا تغییرات و غیره را که در طی مراحل پروژه رخ داده است را، کلیم یا مطالبه کنند. اما مطمئناً در صورتی که پیمانکاران محصولات یا خدماتی را که در قرارداد توافق شده است را در زمان تعهد شده ارائه ندهند، کارفرما نیز می‌تواند مطالبه خسارت کند.

© دانش روز

 

اشتراک گذاری:

دوره های آموزشی مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید