دوره‌های آموزشی دانش روز انعکاسی است از نیاز بازار کار به تجربه و دانش تخصصی روز. مطالب تئوریک در دوره‌های دانش روز، حذف شده‌اند و کلیه مطالب کاربردی و بر اساس فرایندهای سازمانی انتخاب شده‌اند.

مخاطبان دانش روز، تمامی جویندگان مهارت، کارشناسان، مهندسان و مدیران هستند. دوره‌های دانش روز در حال حاضر در چهار حیطه‌ مدیریت پروژه، سیستم‌های بازاریابی، سیستمهای مدیریتی و استانداردها و Data Science می‌باشند.

کلیه دوره‌ها عطف به نیاز امکان صدور مدرک و گواهینامه از مراجع معتبر داخلی ( وزارت علوم، گروه متخصصین توسعه کسب و کار ایرانیان) و خارجی (AJA Europe Academy) را دارند.

14 دوره آموزشی
143 فراگیر
210 ساعت آموزش
7 استاد مجرب

جدیدترین دوره‌های دانش روز