دوره‌های آموزشی دانش روز انعکاسی است از نیاز بازار کار به تجربه و دانش تخصصی روز. مطالب تئوریک در دوره‌های دانش روز، حذف شده‌اند و کلیه مطالب کاربردی و بر اساس فرایندهای سازمانی انتخاب شده‌اند.

مخاطبان دانش روز، تمامی جویندگان مهارت، کارشناسان، مهندسان و مدیران هستند. دوره‌های دانش روز در حال حاضر در چهار حیطه‌ مدیریت پروژه، سیستم‌های بازاریابی، سیستمهای مدیریتی و استانداردها و Data Science می‌باشند.

کلیه دوره‌ها عطف به نیاز امکان صدور مدرک و گواهینامه از مراجع دانشگاهی داخلی (دانشگاه تهران، مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه آزاد اسلامی) را دارند.

دوره‌های دانش روز، در سه نوع، دوره‌های مجازی (از طریق بسته‌های آموزشی)، دوره‌های آنلاین و دوره‌های حضوری (در سالن‌های آموزش دانش روز یا در محل سازمانها) در حال برگزاری است.