این مجموعه، در زمينه‌ کلیه خدمات اجرایی در حیطه‌های مدیریت پروژه، قرارداد، مدیریت ادعا، مهندسی عمران و توسعه فناوری اطلاعات در سازمانهای خصوصی و دولتی، فعالیت می‌نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.