خدمات مهندسی و مشاوره صنعتی

گروه متخصصین توسعه کسب و کار ایرانیان، در زمينه‌ کلیه خدمات اجرایی و مشاوره صنعتی، فنون مدیریت پروژه، مدیریت قرارداد، مدیریت ادعا، مهندسی عمران، توسعه فناوری اطلاعات در سازمانهای خصوصی و دولتی، فعالیت می‌نماید.