آموزش پریماورا P6 کاربردی در مدیریت پروژه‌های EPC ویا چندعاملی (بسته آموزشی)

در این مجموعه آموزشی جزییات کاربردی پریماورا و تمام ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت یک پروژه EPC، قابل فراگیری است.

400,000 تومان