دوره مجازی آنالیز تاخیرات پروژه و تنظیم/ارزیابی لایحه تاخیرات (بسته آموزشی)

محتوای دوره:   1- بررسی مفاهیم و نکات مرتبط مفهوم و هدف آنالیز تاخیر آشنایی با پروتکل تاخیرات SCL بررسی…
400,000 تومان

آنالیز تاخیرات پروژه و تنظیم لایحه تاخیرات

محتوای دوره: نکات مدیریتی مرتبط تاخیرات و انواع آن علل تاخیرات در پروژه‌ها تاخیرات پیمانکار – تاخیرات کارفرما ... دانش…
500,000 تومان

کارگاه آموزشی جامع مدیریت ادعا و کنترل تغییرات

در این دوره آموزشی جزئیات فرایند مدیریت ادعا و یا اقامه دعاوی، تدوین لایحه تاخیرات، لایحه ضرر و زیان و نحوه مکاتبات مرتبط بطور کامل و دقیق ارائه گردیده است.

1,200,000 تومان