دوره مجازی آنالیز تاخیرات پروژه و تنظیم/ارزیابی لایحه تاخیرات (بسته آموزشی)

محتوای دوره:   1- بررسی مفاهیم و نکات مرتبط مفهوم و هدف آنالیز تاخیر آشنایی با پروتکل تاخیرات SCL بررسی…
400,000 تومان

آنالیز تاخیرات پروژه و تنظیم لایحه تاخیرات

محتوای دوره: نکات مدیریتی مرتبط تاخیرات و انواع آن علل تاخیرات در پروژه‌ها تاخیرات پیمانکار – تاخیرات کارفرما ... دانش…
500,000 تومان