آنالیز تاخیرات پروژه و تنظیم لایحه تاخیرات

محتوای دوره: نکات مدیریتی مرتبط تاخیرات و انواع آن علل تاخیرات در پروژه‌ها تاخیرات پیمانکار – تاخیرات کارفرما ... دانش…
500,000 تومان