درباره من

سفرهای طولانی با قدم‌های کوچک آغاز می‌شود.

آدرس پستی:

تهران، پاسداران

وب سایت:
ایمیل:

bnoori@gmail.com

تلگرام:
Phone:

ماموریت و بیوگرافی

دکتری مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهارت ها

مدیریت پروژه 90%
طراحی نرم افزار 80%
سیستم‌های بازاریابی 70%
کلان داده ها 66%
داده کاوی 94%

ارسال پیغام