درباره من

سفرهای طولانی با قدم‌های کوچک آغاز می‌شود.

آدرس پستی:

تهران، پاسداران

وب سایت:
ایمیل:

bnoori@gmail.com

تلگرام:
Phone:

ماموریت و بیوگرافی

دکتری مهندسی ضنایع پلی تکنیک تهران

مهارت ها

مدیریت پروژه 90%
طراحی 80%
بازاریابی 70%
کلان داده ها 66%
داده کاوی 94%

ارسال پیغام