دکتر بهروز نوری

  • دکترای مهندسی صنایع/فناوری اطلاعات از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • بیش از 16 سال تجربه فعالیت در فناوری اطلاعات و مدیریت پروژه در صنایع نفت و گاز و فولاد، و IT و 12 سال سابقه برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه مدیریت، کیفیت و فناوری اطلاعات
  • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
  • مدیر برنامه‌ریزی پروژه‌های مهندسین مشاور قدس نیرو، مدیر کنترل پروژه صنایع فولاد هفت الماس
  • مشاور در سازمانهای دولتی و خصوصی (سیمان اردبیل، و مهندسی مشاور فولاد تکنیک و …)
  • مدیر پروژه