درباره دانش روز

دپارتمانهای تخصصی دانش روز وابسته به گروه متخصصین توسعه کسب و کار ایرانیان، در زمينه‌ کلیه خدمات آموزش و امور پروژه‌ها از قبیل موضوعات مدیریتی و صنعتی، برنامه‌ریزی و توسعه، فنون مدیریت و مهندسی،، فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه حیطه‌های صنعتی، خدماتی و دولتی، فعالیت می‌نمایند.

چشم انداز پنج ساله اين سازمان به توفیق الهی، ارتقاء به جايگاه يكي از مهم‌ترين شركاء استراتژيك بخش خصوصي و دولتی در زمينه خدمات آموزش و خدمات اجرایی در كشور و حضور موفق بین المللی است، كه در اين راستا ارائه خدمات آموزش و مشاوره مديريت و مهندسی به هموطنان، شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي، به گونه‌اي كه بهبود كيفيت محصولات و خدماتشان را به دنبال داشته باشد را، به عنوان ماموريت خود در نظر گرفته است.

 

امور آموزش: ارايه خدمات آموزش‌‌‌‌‌‌ در زمينه‌هاي استانداردهاي مديريتی، مدیریت پروژه، دیتا ساینس، DBA/MBA،‌ مديريت و اتوماسیون فرآيندها، هوش تجاری و تعالی سازمانی و و آموزش نرم افزارهای روز

 

امور پروژ‌ه‌ها: ارايه خدمات مشاوره و اجرایی در زمینه سیستمها، استراتژی، دیتا ساینس، تحقیقات بازار، و مدیریت پروژه