کلان داده‌ (Big Data)

یکی از مهم‌ترین روش‌های مدیریتی در عصر حاضر از طریق آنالیز کلان داده‌هاست. در این دوره آموزشی روش‌های جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و آنالیز کلان داده‌ها بررسی می‌شوند.

18,000,000 تومان

کاربرد کلان داده‌‌ها در فرایندهای بانک، بیمه و موسسات مالی

در این پکیچ آموزشی تکنیکها و ابزارهای آنالیز کلان داده‌های بانکی به همراه مثالهای عملی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

800,000 تومان