دوره جامع کارشناس/مدیر تضمین کیفیت

این دوره آموزشی برای مهندسین و مدیرانی طراحی شده است که نیاز به درک عمیق از الزامات استاندارد و ممیزی داخلی سه استاندارد ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 را دارند.

10,000,000 تومان

دوره جامع مدیریت دانش

محتوای دوره: روز اول مفهوم دانش انواع دانش منابع دانشی سازمان فرآیند مدیریت دانش برنامه‌های فرهنگ‌سازی مدیریت دانش بلوغ سیستم…
22,000,000 تومان

ارتقا خلاقیت و نوآوری مدیران

در این پکیج آموزشی انواع روشهای داده کاوی بطور کامل و دقیق بررسی گردیده است.

24,000,000 تومان

BPM – مدیریت فرایندهای سازمان

در زیر، نمونه‌ای از خدمات موسسه دانش روز در زمینه BPM آورده شده است: 1. آموزش و مشاوره در زمینه…
6,000,000 تومان