دوره جامع کارشناس/مدیر تضمین کیفیت

این دوره آموزشی برای مهندسین و مدیرانی طراحی شده است که نیاز به درک عمیق از الزامات استاندارد و ممیزی داخلی سه استاندارد ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 را دارند.

2,000,000 تومان

دوره جامع مدیریت دانش

محتوای دوره: روز اول مفهوم دانش انواع دانش منابع دانشی سازمان فرآیند مدیریت دانش برنامه‌های فرهنگ‌سازی مدیریت دانش بلوغ سیستم…
1,600,000 تومان

ارتقا خلاقیت و نوآوری مدیران

در این پکیج آموزشی انواع روشهای داده کاوی بطور کامل و دقیق بررسی گردیده است.

1,200,000 تومان