آمادگی آزمون PMP (بر اساس 2021 ECO) (شش ماهه)

این دوره سه هدف را دنبال می‌کند: تجزیه و تحلیل سناریوهای مدیریت پروژه جهت آمادگی آزمون PMP بر اساس ECO…
5,250,000 تومان