آنالیز داده‌ در نرم افزار اکسل

در این پکیج آموزشی انواع روشهای داده کاوی بطور کامل و دقیق بررسی گردیده است.

650,000 تومان