دوره مجازی مدیریت ادعا – بخش لایحه تاخیرات و آنالیز تاخیرات

آشنایی با دوره   بروز تاخیرات در هر پروژه‌ای اجتناب ناپذیر است (مگر در موارد خاص). در این دوره آموزشی:…
1,600,000 تومان