دوره جامع مدیریت ادعا (دوره خاص سازمان)

مدیریت ادعا یا مدیریت کلیم یکی از مولفه‌های مهم مدیریت یک پروژه است. واژه کلیم بطور استاندارد، هم تمدید مدت…
27,000,000 تومان