دوره جامع مدیریت ادعا (دوره خاص سازمان)

مدیریت ادعا یا مدیریت کلیم یکی از مولفه‌های مهم مدیریت یک پروژه است. واژه کلیم بطور استاندارد، هم تمدید مدت…
27,000,000 تومان

دوره مدیریت ادعا برای کارفرمایان پروژه‌ها

  این دوره برای همکاران سازمانهای کارفرمایی که نیاز به رویکردی عملی در جهت مدیریت کانترکلیم از ابتدای آغاز پروژه…
15,000,000 تومان

دوره آموزشی جامع مدیریت ادعا

در این دوره آموزشی جزئیات فرایند مدیریت ادعا و یا اقامه دعاوی، تدوین لایحه تاخیرات، لایحه ضرر و زیان و نحوه مکاتبات مرتبط بطور کامل و دقیق ارائه گردیده است.

3,900,000 تومان