دوره آموزشی مجازی آنالیز تاخیرات و تدوین گزارش تاخیرات پروژه

آشنایی با دوره   بروز تاخیرات در هر پروژه‌ای اجتناب ناپذیر است (مگر در موارد خاص). در این دوره آموزشی:…
1,400,000 تومان