ارتقا خلاقیت و نوآوری مدیران

در این پکیج آموزشی انواع روشهای داده کاوی بطور کامل و دقیق بررسی گردیده است.

24,000,000 تومان