BPM – مدیریت فرایندهای سازمان

در زیر، نمونه‌ای از خدمات موسسه دانش روز در زمینه BPM آورده شده است: 1. آموزش و مشاوره در زمینه…
6,000,000 تومان