دوره جامع Machine Learning Engineer

آنچه از یک Machine Learning Engineer انتظار می‌رود: برای مدل های یادگیری عمیق خطوط تامین داده مناسب را ایجاد کند…
5,500,000 تومان