MBA دانشگاه تهران

MBA مخفف کلمات Master of Business Administration به معنای مدیریت کسب و کار است، این رشته که رسالت اصلی آن…
2,000,000 تومان