آموزش کاربردی و تخصصی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و پریماورا P6

در این مجموعه آموزشی جزییات کاربردی پریماورا و تمام ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت یک پروژه EPC، قابل فراگیری است.

900,000 تومان

پریماورا پیشرفته

منتخبی از سرفصل‌های زیر: بررسی Claim Digger/Schedule Comparison مستندسازی ریسکهای پروژه استفاده از Visualizer مدیریت دانش پروژه و امکانات پریماورا…
1,200,000 تومان

بروزرسانی پروژه، ترسیم نمودارهای کنترلی و تدوین برنامه‌های جبرانی پروژه

مزایای این دوره 1) در این دوره صرفا نرم‌افزار پریماورا بررسی نمی‌شود، بلکه موضوعات کاربردی و اجرایی مدیریت پروژه بررسی…
600,000 تومان

دوره عالی و جامع مدیریت پروژه

انتقال به صفحه اصلی دوره
2,400,000 تومان