آمادگی آزمون PMP (بر اساس 2021 ECO)

این دوره سه هدف را دنبال می‌کند: تجزیه و تحلیل سناریوهای مدیریت پروژه جهت آمادگی آزمون PMP بر اساس ECO…
3,000,000 تومان