شاخص عملکرد کلیدی (KPI) چیست؟

 

شاخص های عملکرد کلیدی (Key Performance Indicators) مجموعه ای از شاخصهای مهم و منتخب هستند که سازمان برای سنجش عملکرد خود در طول زمان استفاده می کند. از این شاخصها برای تعیین پیشرفت سازمان در دستیابی به اهداف استراتژیک و عملیاتی آن، و همچنین مقایسه منابع مالی و عملکرد سازمان در برابر سایر صنایع مشابه و یا رقبا استفاده می شود. شاخص های عملکرد کلیدی (KPI) خروجی سازمان را در برابر مجموعه ای از اهداف، یا عملکرد همتایان صنعت اندازه گیری می کنند. به عنوان مثال، اگر هدف یک شرکت تولیدی صنایع لبنی، سریعترین رشد در صنعت باشد، KPI آن ممکن است، میزان سهم بازار باشد.

 

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید