Power BI در مدیریت پروژه

در این دوره آموزشی اجزای Power BI موشکافی شده و نحوه آنالیز و نمایش اطلاعات بر اساس این سیستم مورد بررسی قرار می گیرد.

2,500,000 تومان