آموزش تخصصی و کاربردی پریماورا P6 در کنترل پروژه‌ها

در این مجموعه آموزشی جزییات کاربردی پریماورا و تمام ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت یک پروژه، قابل فراگیری است.

890,000 تومان