دوره مجازی آنالیز تاخیرات پروژه و تنظیم لایحه تاخیرات

محتوای دوره 1- بررسی مفاهیم و نکات مرتبط مفهوم و هدف آنالیز تاخیر آشنایی با پروتکل تاخیرات SCL بررسی جدول…
800,000 تومان

آنالیز تاخیرات پروژه و تنظیم لایحه تاخیرات

محتوای دوره بررسی نکات مدیریتی تاخیرات و انواع آن علل تاخیرات در پروژه‌ها تاخیرات پیمانکار تاخیرات کارفرما مالکیت شناوری فرم…
1,000,000 تومان