آموزش تخصصی و کاربردی پریماورا P6 در کنترل پروژه‌ها

در این مجموعه آموزشی جزییات کاربردی پریماورا و تمام ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت یک پروژه، قابل فراگیری است.

890,000 تومان

پریماورا پیشرفته

محتوای دوره: اتصال پریماورا و Power BI بررسی Claim Digger/Schedule Comparison مستندسازی ریسکهای پروژه استفاده از Visualizer مدیریت دانش پروژه…
5,200,000 تومان

بروزرسانی پروژه، ترسیم نمودارهای کنترلی و تدوین برنامه‌های جبرانی پروژه

سرفصل‌های این دوره آموزشی شامل فصول 25 تا 40 آموزش کاربردی پریماورا P6 در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌ها:   فصول:…
600,000 تومان

دوره عالی و جامع مدیریت پروژه

انتقال به صفحه اصلی دوره
4,000,000 تومان