دوره جامع Data Scientist

دوره آموزشی جامع و کاربردی Data Scientist   آنچه از یک Data Scientist انتظار می‌رود: فرصت‌های بهبود را در مجموعه…
2,000,000 تومان

کاربرد Data Science در مدیریت پروژه و سازمان‌های پروژه محور

مقدمه: متخصص علم‌داده یا دانشمند علم‌داده براساس آخرین آمارهای رسمی جز سه شغل برتر در چند سال اخیر هست. دانش…
900,000 تومان

علم داده برای کارشناسان و مدیران تولید، کیفیت و نگهداری تعمیرات

سرفصلها: 1- مقدمات، بررسی روشهای شناخت سازمان، تعریف دقیق مساله و شناخت و ذخیره‌سازی داده تاریخچه متدولوژی‌ علم داده شناخت…
24,000,000 تومان

علم داده برای کارشناسان و مدیران منابع انسانی

سرفصلها: 1- مقدمات، بررسی روشهای شناخت سازمان، تعریف دقیق مساله و شناخت و ذخیره‌سازی داده تاریخچه متدولوژی‌ علم داده شناخت…
18,000,000 تومان

علم داده برای کارشناسان و مدیران بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش

سرفصلها: 1- مقدمات، بررسی روشهای شناخت سازمان، تعریف دقیق مساله و شناخت و ذخیره‌سازی داده تاریخچه تعاریف و تفاوت یادگیری…
22,000,000 تومان

دوره جامع Machine Learning Engineer

آنچه از یک Machine Learning Engineer انتظار می‌رود: برای مدل های یادگیری عمیق خطوط تامین داده مناسب را ایجاد کند…
5,500,000 تومان

آنالیز داده‌ در نرم افزار اکسل

در این پکیج آموزشی انواع روشهای داده کاوی بطور کامل و دقیق بررسی گردیده است.

650,000 تومان

Power BI (تجزیه و تحلیل، گزارش‌گیری، برنامه‌نویسی)

در این دوره آموزشی اجزای Power BI موشکافی شده و نحوه آنالیز و نمایش اطلاعات بر اساس این سیستم مورد بررسی قرار می گیرد.

900,000 تومان