مفاهیم و مستندسازی سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد راهنمای ISO 21502:2020

مشخصات دوره مخاطبان: مدیران پروژه برنامه‌ریزان پروژه اعضای تیم پروژه مسئولان سیستم‌های مدیریتی ممیزان داخلی و خارجی سیستم‌های مدیریتی کلیه…
15,000,000 تومان

کاربرد دیتاساینس در مدیریت پروژه و مدیریت پورتفولیو

مقدمه: در دنیای پویای امروز، پروژه‌ها با چالش‌های پیچیده‌تر و در عین حال فرصت‌های جدیدی روبرو هستند. در این میان،…
2,200,000 تومان

دوره فشرده کارشناس دفتر فنی

محتوای دوره آموزشی جامع کارشناس دفتر فنی پروژه     1- دانش حقوقی معرفی سیستمهای اجرای پروژه معرفی انواع قراردادهای…
4,800,000 تومان

دوره مدیریت ادعا برای کارفرمایان پروژه‌ها

  این دوره برای همکاران سازمانهای کارفرمایی که نیاز به رویکردی عملی در جهت مدیریت کانترکلیم از ابتدای آغاز پروژه…
15,000,000 تومان

کلیم و فهرستهای بهای پایه

محتوای دوره شناسایی دقیق تغییرات در پروژه بررسی کارهای اضافی، و برآورد احجام مرتبط متره و برآورد و بررسی مثالهای…
400,000 تومان

آمادگی آزمون PMP (بر اساس 2021 ECO)

این دوره سه هدف را دنبال می‌کند: تجزیه و تحلیل سناریوهای مدیریت پروژه جهت آمادگی آزمون PMP بر اساس ECO…
12,000,000 تومان

مدیریت پروژه‌های صنایع نفت و گاز

کار در صنعت نفت و گاز، کار در محیطی پیچیده است، که چالش های مدیریت پروژه خاص خود را ایجاد…
2,200,000 تومان