دوره آموزشی جامع مدیریت ادعا

در این دوره آموزشی جزئیات فرایند مدیریت ادعا و یا اقامه دعاوی، تدوین لایحه تاخیرات، لایحه ضرر و زیان و نحوه مکاتبات مرتبط بطور کامل و دقیق ارائه گردیده است.

3,900,000 تومان

خدمات نگارش لایحه ضرر و زیان – لایحه هزینه‌های مازاد پروژه

مقدمه: در بسیاری از پروژه‌های عمرانی، پیمانکاران عزیز به دلیل عدم انجام تعهدات کارفرمای محترم یا بروز تاخیرهای غیرقابل پیش‌بینی،…
9,000,000 تومان