کاربرد دیتاساینس در مدیریت پروژه و مدیریت پورتفولیو

مقدمه: در دنیای پویای امروز، پروژه‌ها با چالش‌های پیچیده‌تر و در عین حال فرصت‌های جدیدی روبرو هستند. در این میان،…
2,200,000 تومان