خدمات نگارش لایحه ضرر و زیان – لایحه هزینه‌های مازاد پروژه

مقدمه: در بسیاری از پروژه‌های عمرانی، پیمانکاران عزیز به دلیل عدم انجام تعهدات کارفرمای محترم یا بروز تاخیرهای غیرقابل پیش‌بینی،…
9,000,000 تومان