سوابق علمی:
دکتری مهندسی صنایع
سوابق اجرایی:

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت بهین گستران سیستم های نوین
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
معاون برنامه ریزی و مشاور مدیرعامل هلدینگ فدک
معاون بازرگانی و تولید شرکت ایران ارقام
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت کاوشگران کاسپین
عضو هیأت مدیره گروه مشاورین جامع بهره وران
سرممیز و مدرس ارشد بین المللی سیستم های مدیریت ISO
ارزیاب ارشد سازمان مدیریت صنعتی در جایزه ملی تعالی سازمانی
مشاور مدیریتی بیش از 100 سازمان و شرکت دولتی
مترجم و مؤلف 6 کتاب در زمینه های مدیریتی