شناسایی انواع ادعا: گامی کلیدی در مدیریت ادعاهای پروژه

شناسایی دقیق انواع ادعا، اولین قدم و پایه‌ای اساسی در فرآیند مدیریت ادعا در پروژه‌ها به شمار می‌رود. با شناخت صحیح ماهیت و دسته‌بندی ادعاها، می‌توان نسبت به آن‌ها به طور موثرتری برنامه‌ریزی، تحلیل، ارزیابی و اقدام کرد.

دسته‌بندی‌های متعددی برای انواع ادعا در پروژه‌ها وجود دارد، که در اینجا به برخی از رایج‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:

1. ادعاهای مربوط به زمان:

 • این نوع ادعاها زمانی مطرح می‌شوند که یک طرف معتقد باشد طرف دیگر تعهدات زمانی خود را در قرارداد نقض کرده است. این امر می‌تواند منجر به درخواست تمدید زمان برای اتمام پروژه یا جبران خسارات ناشی از تأخیر شود.

2. ادعاهای مربوط به هزینه:

 • این نوع ادعاها زمانی مطرح می‌شوند که یک طرف معتقد باشد طرف دیگر به طور غیرقابل‌توجیهی هزینه‌های پروژه را افزایش داده است. این امر می‌تواند ناشی از تغییرات در شرایط پروژه، تفسیرهای متفاوت از قرارداد یا سوء مدیریت باشد.

3. ادعاهای مربوط به کیفیت:

 • این نوع ادعاها زمانی مطرح می‌شوند که یک طرف معتقد باشد کیفیت کار انجام شده مطابق با استانداردهای توافق شده در قرارداد نیست. این امر می‌تواند منجر به درخواست برای انجام مجدد کار، جبران خسارات یا سایر اقدامات اصلاحی شود.

4. ادعاهای مربوط به تغییرات:

 • این نوع ادعاها زمانی مطرح می‌شوند که یک طرف خواستار ایجاد تغییراتی در محدوده یا مشخصات پروژه باشد. این امر می‌تواند منجر به مذاکرات مجدد در مورد قرارداد، توافق بر سر قیمت و زمان اضافی برای انجام کارهای جدید شود.

5. ادعاهای مربوط به شرایط پیش‌بینی نشده:

 • این نوع ادعاها زمانی مطرح می‌شوند که رویدادی رخ دهد که در قرارداد پیش‌بینی نشده باشد و به طور قابل توجهی بر پروژه تأثیر بگذارد. این رویدادها می‌توانند شامل بلایای طبیعی، تغییرات در قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی باشند.

علاوه بر دسته‌بندی‌های فوق، ادعاها را می‌توان بر اساس معیارهای دیگری نیز طبقه‌بندی کرد، مانند:

 • طرف ذینفع: کارفرما، پیمانکار، مشاور یا سایر ذینفعان پروژه
 • مرحله پروژه: طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری
 • علت ادعا: رخدادهای قراردادی، تفسیر قرارداد، سوء مدیریت، شرایط پیش‌بینی نشده

شناسایی دقیق نوع ادعا به شما کمک می‌کند تا:

 • استراتژی مناسب برای مدیریت ادعا را تعیین کنید.
 • مستندات و شواهد لازم را جمع‌آوری کنید.
 • مبلغ ادعا را به طور دقیق برآورد کنید.
 • با طرف‌های ذینفع به طور موثر مذاکره کنید.
 • از بروز منازعات و دعاوی حقوقی جلوگیری کنید.

در فرآیند شناسایی انواع ادعا، استفاده از ابزارها و روش‌های مختلفی مانند بررسی قرارداد، مصاحبه با ذینفعان، آنالیز اسناد و مدارک و بررسی کارشناسی می‌تواند مفید باشد.

با صرف زمان و تلاش کافی برای شناسایی دقیق انواع ادعا، می‌توانید گامی بلند در جهت مدیریت موثر ادعاها در پروژه خود بردارید و از بروز مشکلات و چالش‌های متعدد در مسیر رسیدن به اهداف پروژه جلوگیری کنید.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید