آموزش پریماورا P6 در مدیریت و کنترل پروژه‌ها

در این مجموعه آموزشی جزییات کاربردی پریماورا و تمام ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت یک پروژه، قابل فراگیری است.

800,000 تومان