دوره مجازی آنالیز تاخیرات پروژه و تنظیم/ارزیابی لایحه تاخیرات (بسته آموزشی)

محتوای دوره:   مفاهیم مفهوم و هدف آنالیز تاخیر آشنایی با پروتکل تاخیرات SCL بررسی جدول مقایسه تکنیکهای تجزیه و…
400,000 تومان

مدیریت دانش کاربردی در پروژه‌های EPC

محتوای دوره: مفهوم دانش انواع دانش منابع دانش سازمان فرآیند مدیریت دانش فرآیند پیاده سازی و استقرار فرآیند مدیریت دانش…
900,000 تومان

مفاهیم، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500:2021

محتوای دوره: مقایسه استاندارد نسخه 2021 با 2012 و تغییرات مرتبط محدوده استاندارد مفهوم متدولوژی مدیریت پروژه تعداد و دامنه…
600,000 تومان

کاربرد Data Science در مدیریت پروژه و سازمان‌های پروژه محور

مقدمه: متخصص علم‌داده یا دانشمند علم‌داده براساس آخرین آمارهای رسمی جز سه شغل برتر در چند سال اخیر هست. دانش…
900,000 تومان

دوره حرفه‌ای کارشناس دفتر فنی

محتوای دوره آموزشی جامع کارشناس دفتر فنی پروژه     1- دانش حقوقی معرفی سیستمهای اجرای پروژه معرفی انواع قراردادهای…
1,900,000 تومان

دوره مدیریت ادعا برای کارفرمایان پروژه‌ها

  این دوره برای همکاران سازمانهای کارفرمایی که نیاز به رویکردی عملی در جهت مدیریت کانترکلیم از ابتدای آغاز پروژه…
500,000 تومان

کلیم و فهرستهای بهای پایه

محتوای دوره شناسایی دقیق تغییرات در پروژه بررسی کارهای اضافی، و برآورد احجام مرتبط متره و برآورد و بررسی مثالهای…
400,000 تومان

آنالیز تاخیرات پروژه و تنظیم لایحه تاخیرات

محتوای دوره: نکات مدیریتی مرتبط تاخیرات و انواع آن علل تاخیرات در پروژه‌ها تاخیرات پیمانکار – تاخیرات کارفرما ... دانش…
500,000 تومان